• Udar mózgu

  <img src="http://img593.imageshack.us/img593/8117/faneurony20w20mc3b3zgux.jpg" alt="Tekst alternatywny" align="left" hspace="20" width="210" height="145" />Udar mózgu jest jedną z głównych przyczyn niepełnosprawności, szacuje się w Polsce żyje ponad 400 tys. ludzi zmagających się z jego skutkami. Czym zatem jest udar i czy można się przed nim uchronić?
  Do udaru dochodzi, gdy dopływ krwi do mózgu zostaje zakłócony na skutek zablokowania lub pęknięcia tętnicy zaopatrującej mózg. Pozbawione krwi komórki nerwowe obumierają, tworząc różnej wielkości ogniska martwicy, nazywane zawałem mózgu. Prawie 80% udarów jest skutkiem zatkania światła naczynia skrzepem krwi bądź skrzepliną powstałą w układzie naczyń krwionośnych (zakrzepica) lub poza układem krwionośnym i z prądem krwi przeniesionym do mózgu (zator).
  Bezpośrednio po zawale mózgu dochodzi do trwającego od kilku dni do kilku tygodni tzw. wstrząsu mózgowego. W tym okresie ruchy ciała po stronie porażonej, w tym również ruchy mimiczne i języka są utrudnione lub w ogóle niemożliwe.

  Najczęstsze przyczyny udarów:
  • wysokie ciśnienie krwi,
  • krwotok mózgowy,
  • zawał mózgu,
  • guz mózgu,
  • uraz,
  • wady rozwojowe mózgowych naczyń krwionośnych.

  Ponieważ każda z półkul mózgu odpowiedzialna jest za aktywność przeciwległej połowy ciała, skutki udaru uwidaczniają się po stronie przeciwległej od dotkniętej udarem półkuli. Częste następstwa udaru to:
  • Uniemożliwiające wykonywanie ruchów celowych zaburzenia napięcia mięśniowego po stronie porażonej, przejawiające się wzrostem napięcia (spastyczność) lub jego obniżeniem (hipotonia).
  • Trudności w połykaniu.
  • Nietrzymanie moczu lub kału (zazwyczaj jednak z czasem pacjenci odzyskują kontrolę nad czynnością zwieraczy).
  • Zaburzenia czucia, oraz zaburzenia kontroli i świadomości własnego ciała. Chory może mieć trudność z rozpoznaniem w jakim położeniu i pozycji znajduje się jego ciało. Może również odczuwać zaburzenia dotyku, wzroku, słuchu, węchu.
  • Problemy natury psychologicznej i emocjonalnej, zmiany nastroju, niepokój, niekiedy nawet depresja. Uczucia te są jednak nie tyle wynikiem uszkodzenia mózgu ile reakcją na nową, trudną sytuację życiową.
  • Problemy z pamięcią, koncentracją i rozumieniem.

  Po trwającym zazwyczaj 2-6 tygodni wstrząsie mózgowym rozpoczyna się składający się z trzech faz proces zdrowienia. Długość poszczególnych faz u różnych chorych jest zmienna, niekiedy też poszczególne okolice ciała znajdują się w tym samym czasie w różnych stadiach zdrowienia.