• Wczesne usprawnienie chorych po operacji tenolizy ścięgien zginaczy

    Korzystny wynik operacji tenolizy ścięgien palców ręki (zginaczy i prostowników) jest zależny od podjęcia przez pacjenta ćwiczeń ruchowych jak najwcześniej po operacji. Przeszkodą w wykonywaniu ruchów o możliwie największym zakresie jest nasilający się, przy mobilizacji strefy operowanej, ból. Stosowane dotąd metody zwalczania bólu, takie jak ciągła blokada splotu barkowego, kontrolowana przez pacjenta analgezja (PCA) okazały się w tym przypadku mało przydatne. Celem pracy była ocena skuteczności wybiórczej blokady dystalnych odcinków pni nerwów: pośrodkowego i/lub łokciowego w usprawnianiu ręki po operacjach tenolizy ścięgien zginaczy palców.

    W latach 2002-2004 przeprowadziliśmy operację tenolizy ścięgien zginaczy palców ręki (II-V) u 11 pacjentów, w wieku 17-44 lat. Śródoperacyjnie pozostawiono w okolicy nadgarstka, w sąsiedztwie nerwu, którego zakres innerwacji odpowiadał obszarowi działań operacyjnych, cienki cewnik do znieczulenia podogonowego (18G). Przez cewnik podawano 15 ml 0,25% roztworu bupivacaine (w 3-4 dawkach podzielonych) uzyskując analgezję danego obszaru ręki. Od pierwszej doby po operacji pacjenci rozpoczynali usprawnianie ręki metodą ruchów czynnych kontrolowanych. Ocenie poddano zakres ruchu czynnego (ARM); pomiar przeprowadzono: 1) przed operacją, 2) w I dobie po operacji – bez znieczulenia, 3) po zastosowanym znieczuleniu – w blokadzie nerwu, 4) 12 tygodni po operacji (badanie kontrolne). Oceniono również przy pomocy wzrokowej skali bólu, stopień odczuwanego bólu w trakcie ćwiczeń „przed” i „po” zastosowaniu znieczulenia.
    Z wyjątkiem jednego, pacjenci dobrze tolerowali wszczepione cewniki do podawania środka znieczulającego. Cewnik usuwano od 5-8 doby po operacji. W 1 przypadku zaobserwowano odczyn zapalny w miejscu jego wprowadzenia, co spowodowało wcześniejsze usunięcie (5 doba). W trakcie ćwiczeń doszło do zerwania 2 ścięgien zginaczy (10,5%). Zmniejszenie bólu po podaniu środka znieczulającego oceniono na 3 stopnie (w skali 10 stopniowej). Średnie zwiększenie wynosiło 17,2° („przed” i „po” podaniu analgetyku). Uzyskano w ocenie odległej średnie zwiększenie zakresu ruchu o 74,5° w stosunku do wartości wyjściowej (tj. ruchu czynnego przed operacją).
    Metoda znieczulenia polegająca na wybiórczej blokadzie dystalnych odcinków pni nerwowych pozwala na bardziej skuteczne usprawnianie ręki pacjentów po operacji tenolizy ścięgien zginaczy palców.


    Artykuł nadesłany przez Alaska86.