• Amerykańskie badania nad elektrostymulacją mięśni

  Jesienią tego roku zakończyły się prace nad trzyletnim projektem naukowym realizowanym przez Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce koło Olsztynka (woj. warmińsko-mazurskie). Wynikiem prowadzonych przez zespół dr n. med. Ireneusza Kowalskiego badań jest udoskonalenie metody LESS (Lateral Electrical Surface Stimulation) czyli elektrostymulacji mięśni stosowanej w leczeniu skrzywień kręgosłupa u dzieci.
  Na podstawie wieloletnich obserwacji zespół dr n. med. Ireneusza Kowalskiego zaproponował skrócenie czasu stymulacji metodą LESS z dziewięciu do dwóch godzin na dobę. „Amerykańskie” badania udowodniły ponad 75% skuteczność leczenia skróconą metodą LESS oraz całkowite wyeliminowanie skutków ubocznych.

  Zespół:

  dr med. I. Kowalskiego przez kilkanaście lat pracował nad udoskonaleniem metody leczenia LESS. Polega ona na wzmacnianiu mięśni wokół kręgosłupa oraz na pobudzaniu układu nerwowo-mięśniowego poprzez stymulacje prądem. Chory przez dziewięć godzin na dobę poddawany był elektrostymulacji mięśni. W wyniku obserwacji prowadzonych w latach 1986-2006, badacze udowodnili występowanie skutków ubocznych u chorych leczonych w ten sposób. U pacjentów zauważono zaburzenia snu i koncentracji, zaburzenia zachowania oraz powstawanie miejscowych stanów zapalnych skóry pod elektrodami. Zastosowanie dwugodzinnych sesji elektrostymulacyjnych daje porównywalne wyniki terapeutyczne co metoda dziewięciogodzinna. Jednocześnie pacjenci poddawani krótszym zabiegom nie mieli skutków ubocznych leczenia.

  Wyniki pracy „amerykańskiego” zespołu zamieszczono w ponad 20 publikacjach polskich i zagranicznych m.in. w podręczniku dla lekarzy i studentów medycyny - Kowalski I.M. Wady postawy i skrzywienia kręgosłupa. W: Medycyna Rodzinna, (red.) B. Latkowski, W. Lukas, PZWL, Warszawa 2004.
  Zespół dr med. I. Kowalskiego przez kilkanaście lat pracował nad udoskonaleniem metody leczenia LESS. Polega ona na wzmacnianiu mięśni wokół kręgosłupa oraz na pobudzaniu układu nerwowo-mięśniowego poprzez stymulacje prądem.Chory przez dziewięć godzin na dobę poddawany był elektrostymulacji mięśni. W wyniku obserwacji prowadzonych w latach 1986-2006, badacze udowodnili występowanie skutków ubocznych u chorych leczonych w ten sposób. U pacjentów zauważono zaburzenia snu i koncentracji, zaburzenia zachowania oraz powstawanie miejscowych stanów zapalnych skóry pod elektrodami. Zastosowanie dwugodzinnych sesji elektrostymulacyjnych daje porównywalne wyniki terapeutyczne co metoda dziewięciogodzinna. Jednocześnie pacjenci poddawani krótszym zabiegom nie mieli skutków ubocznych leczenia. Wyniki pracy „amerykańskiego” zespołu zamieszczono w ponad 20 publikacjach polskich i zagranicznych m.in. w podręczniku dla lekarzy i studentów medycyny - Kowalski I.M. Wady postawy i skrzywienia kręgosłupa. W: Medycyna Rodzinna, (red.) B. Latkowski, W. Lukas, PZWL, Warszawa 2004.

  Wyniki swoich prac dr med. I. Kowalski przestawiał również na międzynarodowych konferencjach dotyczących rehabilitacji w Czechach w 2003 r. i w Meksyku w 2005 r. Szpital w Ameryce przy realizacji projektu współpracował z Politechniką Warszawską, Akademią Medyczną w Warszawie i Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.

  Na realizację badań Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce otrzymał ponad 300 tys. zł z Komitetu Badań Naukowych. Dzięki pracom nad projektem w 2003r. szpital został oficjalnie zarejestrowany jako jednostka naukowa. Obecnie Szpital w Ameryce jest jedyną medyczną jednostką naukową w województwie warmińsko- mazurskim.


  Więcej informacji: Dr n. med. Ireneusz Kowalski www.ameryka.com.pl / tel. 089- 519 48 27