• Afazja


    zaburzenie mowy, niemota. Rozróżnia się następujące afazje:
    - czuciowa (sensoryczna)- zaburzenie zdolności rozumienia cudzej mowy; chory nie zdaje sobie z tego sprawy.
    - ruchowa (motoryczna) utrata zdolności mówienia, ale rozumienie cudzej mowy. Przekręcanie słów, niepłynna wymowa; chory rozumie co się z nim dzieje.
    - amnestyczna - trudność nazywania przedmiotów; chory potrafi nazwać przedmiot jeśli ktoś poda jego pierwszą głoskę.