• Ataksja


    niezborność ruchowa, bezład. Jeden z objawów uszkodzenia móżdżku.