• Apraksja


    niemożność wykonywania czynności wyuczonych i przed chorobą sprawnie wykonywanych. Przyczyną apraksji jest zaburzenie funkcjonalne lub trwałe uszkodzenie mózgu.