• Agenezja


    brak oskrzela głównego oraz tk. płucnej i naczyń