• Aplazja


    niewykształcone, ślepo zakończone oskrzele i brak tk. płucnej oraz naczyń