• Agnozja


  Niemożność rozpoznania znajomych przedmiotów przy jednocześnie nie zaburzonym zmyśle wzroku, dotyku i słuchu.

  * Agnozja wzrokowa- polega na utracie zdolności rozpoznawania wzrokiem np. filiżanka, żona. choinka nie mogą być identyfikowane wzrokiem, ale są rozpoznawane dotykiem, słuchem lub węchem. Benton dzieli agnozję wzrokową na trzy grupy
  - wizualno-percepcyjną
  - wizualno-przestrzenną
  - wizualno-konstrukcyjną

  * Agnozja dotykowa- znana również jako astereognozja, to nierozpoznawanie przedmiotów dotykiem, nawet gdy czucie dotyku nie jest zaburzone.

  * Agnozja słuchowa- polega na nierozpoznawaniu dzwięków, chociaż sam słuch jest prawidłowy.