• Bierne ćwiczenia


    są to ćwiczenia wykonywane przy użyciu siły zewnętrznej; zasadniczo przez fizjoterapeutę, bez czynnego udziału chorego.