• Badanie narządu ruchu


  - pozwala na zebranie informacji o objawach schorzenia
  - pozwala ustalić odpowiedni model usprawniania
  - daje informacje o stanie funkcjonalnym badanego
  - obejmuje analizę stasunków anatomicznych i czynnościowych ciała jako całości, a także ich porównanie w zakresie odchyleń od norm fizjologicznych.
  Składa się z :
  - badania podmiotowego
  - badania przedmiotowego
  - badania dodatkowego