• Badanie narządu ruchu - podmiotowe


    - dane personalne- (wiek, zawód, wykształcenie, rodzaj wykonywanej aktualnie pracy, miejsce zamieszkania, liczba osób w rodzinie, itp.)
    - dane środowiskowe ( warunki ekonomoczne, bariery architektoniczne i społeczne, warunki higieniczno- sanitarne)
    -informacje o obecnym stanie zdrowia pacjenta, przebytych chorobach, przyczyny zgłoszenia się do lekarza.