• Badanie narządu ruchu - przedmiotowe


    - oglądanie- postawa ciała, typ budowy, sposób poruszania się
    - badanie dotykiem- opukiwanie powierzchni stawowych, ocena stanu napięcia mięśni, ciepłota skóry
    - badanie siły mięśniowej
    - pomiar zakresu ruchu w stawach
    - pomiary długości i obwodów konczyn