• Badanie diadochokinezy


    polega na naprzemiennym wykonaniu ruchów nawracania i odracania ręki. W uszkodzeniu móżdżku dochodzi do spowolnienia tych ruchów