• Balneoterapia


    Metoda lecznicza wykorzystująca: wody lecznicze, peloidy (m.in.: borowina) oraz gazowe składniki wód i powietrza, dostępne najczęściej w uzdrowiskach, w postaci kuracji pitnych (krenoterapii), wziewań (aerozoloterapii), kąpieli, płukań, okładów. Zalecaniem balneoterapii (kierując na leczenie sanatoryjne) zajmują się specjaliści balneoklimatologii.