• Bodziec


    Jest to czynnik wywołujący pobudzenie organizmu (odczyn), jego tkanek. Bodziec chemiczny, mechaniczny, świetlny. Różne bodźce odbierane są przez różne, bardzo liczne receptory rozmieszczone zarówno na powierzchni ciała, na skórze, jak i pod nią: w stawach, mięśniach czy więzadłach. Od receptora bodziec za pośrednictwem układu nerwowego, dociera do efektora często po drodze ulegając transformacji.