• Balneologia


    jest nauką zajmująca się zastosowaniem leczniczym naturalnych tworzyw uzdrowiskowych. Do naturalnych tworzyw uzdrowiskowych zalicza się wody lecznicze, peloidy i gazy lecznicze wystepujące w niektórych źródłach wód leczniczych. W skład balneologii wchodzi balneochemia, balneotechnika i balneoterapia.