• Biofeedback


    Jest to biologiczne sprzężenie zwrotne. Najprostszym "urządzeniem" do biofeedbacku jest lustro. Pacjent wykonując ćwiczenie przed lustrem, może natychmiast porównać sposób wykonania ćwiczenia (odbicie w lustrze) z jego wyobrażeniem o sposobie wykonania (impulsy docierające z receptorów obwodowych) i natychmiast wprowadzić ew. poprawki. W biofeedbacku wykorzystuje się także bardzo zaawansowane urządzenia: czułe termometry, urządzenia do pomiaru ciśnienia i temperatury, EEG. W schorzeniach narządu ruchu często wykorzystuje się sEMG - przezskórna (powierzchniowa) elektromiografia.