• Choroba Osgood-Schlattera


    zaliczana jest do tzw. jałowych martwic jąder kostnienia. Polega na martwicy guzowatości kości piszczelowej do której przyczepia się więzadło rzepki. Najczęściej występuje u młodych sportowców, zwykle chłopców w wieku 13-14 lat. Przyczyną jest uraz lub przeciążenie - nadmierne pociąganie przyczepu kostnego więzadła rzepki. Ważniejsze objawy to ból guzowatości piszczeli głównie przy bieganiu, klęczeniu, wchodzeniu i schodzeniu ze schodów ustępujący po odpoczynku. W badaniu stwierdza się ból przy prostowaniu stawu kolanowego wbrew oporowi i obrzęk tkanek miękkich. Ustalenie rozpoznania umożliwia zdjęcie rentgenowskie.