• Diatermia krótkofalowa


    jest to zabieg polegający na przegrzaniu tkanek pod wpływem pola elektromagnetycznego lub magnetycznego wielkiej częstotliwości. Wyróżnia się dwie metody diatermii krótkofalowej:
    - metodę kondensatorową,
    - metodę indukcyjną.