• Dermoleksja


    "odczytywanie" przez badanego przy zamknietych oczach cyfr lub znaków napisanych palcem na jego skórze