• Diadochokineza


    zdolność wykonywania szybkich, naprzemiennych ruchów.