• Deficyt tlenowy


    różnica między zużywanym a dostarczanym z krwią tlenem