• Fizykoterapia


    Leczenie polegające na działaniu na organizm człowieka różnymi czynnikami fizycznymi pochodzącymi ze źródeł naturalnych lub wytworzonymi sztucznie, jak: ciepło, drgania mechaniczne, pole elektryczne, prąd elektryczny, światło, mikrofale, różnego rodzaju promieniowanie.