• Gnozja


    zdolność do rozpoznawania kształtów, wielkośći, temperatury danych przedmiotów. Tzw. "widzenie ręczne"