• Hematokrytowa wartość


    procentowa zawartość elementów morfotycznych krwi do całej objętości krwi.