• Hipoplazja płucna


    nieprawidłowy rozwój drobnych rozgałęzień drzewa oskrzelowego i niedorozwój płuca. ...