• Kinezjologia


  Kinezjologia Edukacyjna to nauka i praktyka o wykorzystaniu i aktywizacji naturalnych mechanizmów rozwoju i uczenia się poprzez specjalne ruchy i ćwiczenia.
  Kinezjologia Edukacyjna udostępnienia dzieciom i osobom dorosłym zarówno wiedzy jak i działającego narzędzia do samodzielnego wykorzystania zasobów, którymi obdarzyła nas natura, byśmy mogli uczyć się lekko i radośnie, rozwijać się zgodnie z naturą.
  Narzędziem Kinezjologii Edukacyjnej są proste ruchy i ćwiczenia pobudzające naturalne mechanizmy rozwoju i integrujące:
  • Procesy motoryczno- sensoryczne
  • Różne etapy i kierunki rozwoju ruchowego
  • Funkcjonowanie prawej i lewej półkuli
  • Rozwój ruchowy i emocjonalny
  • Rozwój emocjonalny i motywacyjny
  • Rozwój motywacyjny i konceptualny

  Kinezjologia Edukacyjna ma skuteczne zastosowanie w pracy z dziećmi i dorosłymi ukierunkowanej na:
  • Wyznaczanie i integrację celów osobistych;
  • Poprawienie możliwości uczenia się i poznania (wzmocnienie koncentracji uwagi i pamięci, aktywizacja procesów myślenia);
  • Rozwiązanie problemów dysleksji, chronicznego opóźnienia;
  • Rozwiązanie problemów hiperaktywności;
  • Różnego rodzaju symptomy obciążające: opóźnienie rozwoju ogólnego, zespół Downa, agnezja (brak ciała modzelowatego), choroba Alzheimera;
  • Lepszą integrację i koordynację ruchową zarówno dla osób zdrowych jak i z trudnościami fizycznymi (porażenia i inne).
  • Podstawowym zadaniem tej metody jest przekazanie wiedzy i nauki do naszego ciała i mózgu oraz wypracowanie jak najlepszej koordynacji między nimi.

  Celowe jest stosowanie kinezjologii 2-3 razy w tygodniu.