• Kolano skoczka


    to popularne określenie entezopatii więzadła rzepki. Jest to schorzenie przeciążeniowe występujące przy wielokrotnie powtarzających się mikrourazach. Objawami są: ból w okolicy podrzepkowej pojawiający się po wysiłku i ustępujący po kilku godzianach odpoczynku, uczucie ucisku dolnego bieguna rzepki, wrażenie niepewności ("uciekania") kolana. W badaniu występuje tkliwość szczytu rzepki nasilająca się przy prostowaniu kolana wbrew oporowi i przy wykonywaniu przysiadów.