• Kompensacja


    Zdolność organizmów żywych do wyrównywania zaburzeń funkcji powstałych w następstwie utraty lub ubytku jakiegoś narządu lub układu. Kompensacja to zdolność adaptacji do zmienionych warunków.