• Kręcz szyi - torticolis


  jest to znikształcenie polegające na przymusowym utrzymywaniu głowy i szyi w pochyleniu na bok.
  Postacie kręczu szyi:
  - mięśniowy:
  dochodzi do skrócenia mięsnia mostkowo-obojczykowo0-sutkowego. Głowa ustawia się w pochyleniu w stronę uszkodzoną i w odwróceniu w stronę zdrową.
  - kostny:
  powstaje w wyniku strukturalnych zmian kostnych kręgosłupa szyjnego (kręgi klinowate)
  - nawykowy:
  nawykowe ustawienie głowy z pochyleniem jej w kierunku jednej ze stron, bez zmian tkankowych w mięśniu.