• Metoda Hauschmidta


    polega na stymulacji mięsni porażonych kurczowo i ich antagonistów tzw. podwójnymi impulsami elektrycznymi, o przebiegu prostokątnym. Prądy małejk częstotliwości sa wykorzystywane do normalizacji napięcia mięsni antagonistycznych w stosunku do mięśni porażonych spastycznie.