• Mioklonie


    mimowolne, nagłe, szybkie, nierytmiczne skurcze części lub całego mięśnia. Przyczyną są zaburzenia układu pozapiramidowego.