• Mutyzm kinetyczny


    Najczęściej jest widoczny u osób cierpiących na chorobę Alzheimera w wyniku zmian w korze przedczołowej półkuli dominującej. Objawia się jako fizyczny brak reakcji na jakikolwiek bodziec, niemożliwe jest także spowodowanie świadomego czy automatycznego ruchu zachetą, chociaż czasem, niespodziewanie, normalne reakcje pojawiają sie samoistnie.