• Nadreaktywnośc oskrzeli


    reagowanie oskrzeli skurczem na działanie wielu bodźców fizycznych, chemicznych i farmakologicznych