• Napięcie wiotkie


    obniżone napięcie mięśni, charakteryzuje się hypermobilnością (nadmiernym "luzem") w stawie. Występuje w uszkodzeniach obwodowego neuronu ruchowego (komórki ruchowe rogów przednich rdzenia, korzenie,nerwy) lub mięśni