• Narząd ruchu


  Układ ruchu - jest to część organizmu odpowiadająca za wykonywanie ruchów dowolnych. Wyróżniamy:

  bierny układ ruchu składający się z:
  kości
  połączeń międzykostnych:
  ruchomych czyli stawów wraz z elementami dodatkowymi
  stałych połączeń międzykostnych
  czynny układ ruchu czyli mięśnie i ich ścięgna.
  Nauka o anatomii prawidłowej człowieka opisuje systematycznie poszczególne elementy anatomiczne. Organizm człowieka stanowi anatomiczną i funkcjonalną całość, jednak w celu usystematyzowania anatomii został podzielony na pewne partie. Przy szczegółowym opisywaniu narządu ruchu rozpatrujemy więc kończynę górną, kończynę dolną, tułów, głowę.