• Niedodma


    jest to stan zapadnięcia się i bezpowietrzności płuca, który może wystąpić w sposób nagły lub przewlekły. Główną przyczyną jest zwykle niedrożność oskrzela doprowadzającego powietrze do płata lub segmentu płucnego. Niedrożność oskrzela może być spowodowana przez obecność gęstej wydzieliny śluzowej, ciało obce, nowotwór lub ucisk z zewnątrz. Niedodmie towarzyszy zakażenie mogące doprowadzić do zakażenie płuc.