• Objaw zachodzącego słońca


    objaw charakterystyczny, obserwowany tylko w wieku dziecięcym. Polega on na niezależnym od woli dziecka skręcie gałek ocznych ku dołowi z uwidocznieniem rąbka twardówki nad górną częścią tęczowki. Objaw ten, występujący w różnych stanach chorobowych, może też jako sprawa izolowana pojawiac sie u niemowląt , stanowiąc zjawisko fizjologiczne.