• Ochrzęstna


    to błona pokrywająca części chrzęstne kości z wyjątkiem chrząstek stawowych. W czasie rozwoju kości ochrzęstna zmienia się w okostną.