• Opsoklonie


    są to chaotyczne, nieregularne i sprzężone ruchy gałek ocznych wywołane ruchem oczu.