• Pionizacja


    polega na stopniowym przeprowadzeinu pacjenta z pozycji poziomej do pionowej. Stosujesię ją u pacjentów po długim unieruchomieniu. Pionizacja poprzedza naukę chodzenia.