• Powięź


    łącznotkankowa błona, która okrywa grupę mięśni lub pojedynczy mięsień. Tworzy kanał poza którym mięsień nie może wyjść. Może przyczepiać się do kości tworząc silne przegrody międzymięśniowe. Oddzielają grupy mięśni działających przeciwnie.