• Perseweracja


    Jest to uporczywe powtarzanie tej samej odpowiedzi, mimo że wywołujący ją bodziec przestał działać. Zalicza się do niej również odpowiedź w postaci słowa, słów lub ruchów na grupę różnych bodźców.