• Redresja


    ćwiczenia i ruchy bierne z uzyciem odpowiednio dawkowanej siły zewnętrznej, która ma na celu rozciągnięcie przykurczów stawowych.