• RV


    objętość zalegająca, odpowiada ilości gazu pozostającej w płucach po głębokim wydechu.