• Samowspomagane ćwiczenia


    są to ćwiczenia kombinowane. Dla chorych części jest to działanie o charakterze biernym przy sile mięsniowej według testu Lovetta 0, 1. Dla zdrowych kończyn, które przez system bloczkowo-ciężarkowy prowadzą ruch w porażonych częściach ciała są ćwiczeniami czynnymi często oporowymi. Wspomaganie ruchu może mieć charakter pośredni lub bezpośredni.