• Skręcenie (distorsio)


  jest to obrażenie stawu powstające w wyniku ostrego urazu pośredniego, gdy siła urazu przekracza wytrzymałość aparatu torebkowo-więzadłowego, a zakres wywołanego ruchu w stawie jest większy od fizjologicznego. Towarzyszy im:
  - ból(spoczynkowy lub przy ruchach),
  - obrzęk,
  - zasinienie (wylewy krwi),
  - patologiczne zwiększenie zakresu ruchów (palec zgina się w drugą stronę).
  Możemy wyróżnić IV stopnie skręceń:
  - I stopień - rozciągniecie i rozwłóknienie torebki stawowej. Stan taki cechuje się lekkim bólem z upośledzeniem ruchomości, małym krwiakiem i obrzękiem po kilku godzinach.
  - II stopień - naderwanie, przerwanie torebki stawowej. Objawy kliniczne są bardziej nasilone, dominuje ból i bolesność okolicy, krwiak, obrzęk, poszerzenie obrysów stawu.
  - III stopień - rozdarcie torebki stawowej z uszkodzeniem więzadeł charakteryzuje się bólem, krwiakiem, dużym obrzękiem i całkowitym ograniczeniem ruchomości.
  - IV stopień - całkowite uszkodzenie torebki i oderwanie przyczepu więzadła, jak również powyższe objawy.