• Tonoliza


    jest to modyfikacja metody Haufschmidta polega na stymulacji mięsnia spastycznego krótkim impulsem prostokątnym lub trójkątnym. w czasie rozluxnienia mięsień antagonistyczny jest pobudzany serią impulsów o kształcie trapezowym, trójkątnym lub sinusoidalnym.