• Triada Charcota


    oczopląs, drżenie zamiarowe, mowa skandowana.